Hier vind je een overzicht van alle belangrijke documenten. Zoek je nog een ander document dat je hier niet terugvindt? Laat gerust een berichtje na via ons contactformulier!

Huishoudelijk reglement

Verzekeringen
Badminton Vlaanderen – Ongevalsaangifteformulier

Terugbetaling lidgeld sportclub ziekenfonds

Onderstaand de link naar de formulieren van alle verschillende mutualiteiten:

  • Downloaden
  • Kies de juiste pagina om af te drukken
  • Alle clubgegevens zijn reeds ingevuld
  • Vul je eigen gegevens in
  • Vul het bedrag in die je overschreef op onze rekening

Downloadlink: Documenten mutualiteiten