Hier vind je een overzicht van alle belangrijke documenten. Zoek je nog een ander document dat je hier niet terugvindt? Laat gerust een berichtje na via ons contactformulier!

Huishoudelijk reglement

Verzekeringen
Badminton Vlaanderen – Ongevalsaangifteformulier

Terugbetaling lidgeld sportclub ziekenfonds

Download het formulier die je nodig hebt en vul je persoonlijke gegevens aan. De clubgegevens zijn reeds ingevuld.

Liberale mutualiteit

Christelijke mutualiteit

Onafhankelijk ziekenfonds

Vlaams neutraal ziekenfonds

Bond Moyson

Partena