In de maand juni spelen we in shiften van anderhalf uur op maandag, donderdag en vrijdag. Zoals te verwachten was, zullen er heel wat regeltjes gevolgd moeten worden en we sommen deze graag voor jullie op. Hou jullie vast aan de takken van de bomen, want hier gaan we:

 • Max. 20 spelers per shift (incl. begeleider)
 • Dubbelspel is toegestaan (ook hier afstand houden!)
 • Geen douches en kleedkamers ter beschikking (in kledij toekomen, na speelshift onmiddellijk de sporthal verlaten of een verfrissend drankje nuttigen bij Luc)
 • Geen fysiek contact toegelaten
 • Te allen tijde 1,5 meter afstand houden (op het veld, in de gang, wanneer je pauzeert, ALTIJD)
 • 5 min. voor de volgende speelshift moet de speelzaal leeg zijn (volg hierbij de instructies van de begeleider)
 • Wachten voor de tweede shift doe je in de gang langs de kleedkamers op 1,5 meter afstand
 • Voorzie je eigen racket (de club leent er momenteel geen uit)
 • Voorzie je eigen flesje water met je naam of herkenbaar label op
 • Van kant wisselen gebeurt in wijzerzin
 • Geen banken plaatsen

Wij voorzien shuttles en desinfecterende gel voor jullie. Gebruik dit! Ontsmet de shuttle en jullie handen voor en na elke gespeelde match.

Wij zijn als bestuur verantwoordelijk voor de goede werking en we rekenen op het gezond verstand van alle leden. Spreek elkaar of de begeleider dan ook aan wanneer je niet akkoord gaat met het gedrag van een speler. De boetes zijn bijzonder hoog en wanneer bij een controle blijkt dat we de regels niet volgen, zal het seizoen opnieuw worden stopgezet.

Meer info omtrent de shiften en hoe we dit aanpakken is te vinden op de pagina van het ‘Wist-je-badje’ onder de rubriek ‘Nieuws’.