Speelmoment

Jeugd is de toekomst. Vandaar dat we ook bij Smash for Fun investeren in onze jonge spelers en speelsters. Zij kunnen op zaterdag van 15u tot 18u in de sporthal van Lembeke terecht om kennis te maken met badminton. De boog hoeft natuurlijk niet altijd gespannen te staan, dus ook andere sporten zoals basket, voetbal, hockey kunnen ter afwisseling aangeboden worden.

We verdelen onze jeugdspelers in twee groepen volgens leeftijd, maar hierop kunnen wel uitzonderingen gemaakt worden (bv. vriendjes van verschillende leeftijd die samen willen blijven…).

Onze jongste groep (spelers van 9 tot 11 jaar) traint van 15u tot 17u. In eerste instantie leren ze spelenderwijs omgaan met een shuttle en een racket, vervolgens maken ze kennis met de verschillende basisslagen en -technieken onder begeleiding van onze trainers. Het hoofddoel bij deze groep is tonen hoe leuk badmintonnen is.

Vanaf 16u sluiten de spelers van 12 tot 18 jaar aan bij de jongere jeugd. Bij hen worden de basisslagen verder uitgewerkt en worden nieuwe slagen ingeoefend. Verder komt ook speltactiek aan bod tijdens deze training en krijgen onze spelers de kans om hun eigen speelstijl beter te leren kennen en te verfijnen. Bij deze groep komt ook het spelen van wedstrijdjes meer aan bod. Zo worden alle oefeningen omgezet naar het ‘echte’ werk.

In onze clubkast zijn racketjes voorhanden die door spelers van beide groepen gebruikt mogen en kunnen worden.

Trainers

Onze club is maar liefst zes trainers rijk, een mengeling van zowel jonge als ervaren trainers. Ze hebben allemaal een trainerscursus gevolgd en het VTS-diploma van “Initiator badminton” behaald, en proberen de jeugdspelers op een leuke en enthousiaste manier de verschillende slagen en technieken aan te leren. Onze trainers stellen zich graag even aan u voor.

JBCM-toernooien

Smash for Fun stelt zich met trots voor als een van de nieuwe organisatoren van JBCM-toernooien. JBCM staat voor Jeugd Badminton Circuit Meetjesland. De bedoeling van dit initiatief is om jonge spelertjes de kans te geven zich te meten aan andere spelers, maar ook om op een leuke, sportieve manier in contact komen met ‘toernooitjes’, zonder dat hierbij een bepaald niveau vereist is. We moedigen elke speler aan deel te nemen, want vooral een leuke match spelen en supporteren voor elkaar staat hier centraal.

Elke maand vindt er op een van de deelnemende locaties in Oost-Vlaanderen (Waarschoot, Sint-Laureins, Aalter en Lembeke) een JBCM-toernooi plaats. Wij roepen dan ook onze jeugdspelers op om mee te doen aan deze toernooien, die een mooie gelegenheid zijn om bij te leren en spelers van andere clubs te leren kennen.